UNTERNEHMENMISCHANLAGENAKTUELLESKONTAKTIMPRESSUM HOME
 
S.M.H.Gmelin  
Geschichte  
Information english  
Information français
Informacja w polskie  
Informatii Romanian  
Сведения по-русски
   
S.M.H. Gmelin + Co.GmbH
Lembergstraße 19
72766 Reutlingen
Telefon +49 (0) 7121-479790
Telefax +49 (0) 7121-470648
email info@smh-gmelin.de

Datenschutzerklärung
     
   
  Masini agricole mobile de morärit si melanjat
- maszyna robocza -  
 
Unitäti mobile de mäcinat si melanjat existä ca produs GMELIN deja din anul 1964. Sub deviza „ MOARA SE DUCE LA BOB” a fost prezentat lumii de specialitate pentru prima oarä acum 40 de ani, prima instalatie mobilä germanä de morärit si melanjat.
Aceastä instalatie mobilä de melanjat corespunde exact cerintelor gospodäriilor agricole patriculare ,unitätilor agricole si centrelor mecanizate :

 
- capacitate ridicatä - de care profitä multi gospodari particulari
- mobiltate absolutä - astfel ca si silozurile de nutret aflate la mari distante sä poatä fi umplute
- calitate perfectä de nutret - toate componentele utilizate sint cunoscute

Acest principiu confirmat nu s-a mai modificat timp de 40 ani exceptind märirea, adaptarea, imbunätätirea, optimizarea grupurilor constructive. In anul 1980 s-a adäugat strivitorul de cereale ca una din principalele componente.

Actualul model, Gmelin FD 3006, se evidentiazä prin varietate, economie si sigurantä. In conditii normale de lucru sint posibile fabricarea de pinä la 12 t nutret combinat pe orä! FD 3006, in flux continuu (färä amestecare), poate realiza färä probleme 22t/h mäcinat si 18 t/h striviturä. Ambele pot fi realizate simultan, cu toate cä greutatea produsului va fi inregistratä de un cintar.

Motorul DEUTZ-Diesel räcit cu apä , instalat pe FD 3006, satisface cu „numai „ 176 kw putere instalatä, sarcina inaltä de o tonä nutret combinat,cu un consum de mai putin de 3 litri diesel. Acest avantaj se simte zilnic de cätre intreprinzätori, nu numai cind preturile de carburanti cresc.

Procesul de amestecare sub administrarea recepturii , se realizeazä pe baza unei instalatii de comandä (SPS) cu prescrierea, controlul si realizarea compozitiei nutretului combinat. Optional poate fi racordat un PC/ Laptop pentru inregistrarea amestecurilor, administrarea informatiilor clientilor precum si tipärirea protocoalelor de amestec si facturarea notelor de platä.

Colectivul firmei S. M.H Gmelin & Co GmbH Reutlingen vä face personal prezentarea produsului FD 3006, vä räspunde intrebärilor deschise si vä intocmeste in mod individual o ofertä pentru o instalatie nouä FD33000.

Vindem si inchiriem cu pläcere si instalatii intrebuintate de morärit si amestecat din seria de modele FD2290, FD2295 si FD2295 E

Solicitärile dumneavoasträ vä rugäm sä ni le adresati in limba germanä, englezä sau francezä prin: info@smh-gmelin.de

print